©2020 por MIÑO Club de Golf ÁRTABRO

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

D. Jorge Vázquez Espiñeira

VICEPRESIDENTE

D. Manuel Domingo Chouza Ínsua

VICEPRESIDENTE

D. Antonio Méndez Pérez de Arévalo

SECRETARIO

D. Santiago Ruiz Tovar

TESORERO

D. Manuel Domingo Chouza Ínsua

 

VOCAL

D. Jesús Fernández Ochoa

VOCAL

D. Manuel Ángel Pérez Fernández